Skausmo atpažinimas

Į mažų vaikų patiriamą skausmą dažnai nepakankamai atsižvelgiama, nes jie negali tiksliai jo apibūdinti. Atpažinti kūdikių skausmą yra ypač sunku, nes tokiame amžiuje vienintelis rodiklis yra kūno kalba. Skausmo požymiai gali būti perkreiptas veidas, gynimosi reakcijos prisilietus, riksmas ir verkimas.

Skausmo skalės pavyzdysVaiko pateikiamas skausmo intensyvumo vertinimas

Norint įvertinti vaikų, nesugebančių žodžiais paaiškinti patiriamų simptomų, skausmą, buvo sukurtos kelios skausmo skalės, kuriose nupiešti veido išraiškos paveikslėliai. Jomis gali pasinaudoti pediatrai. Viena jų yra Wong-Baker skausmo vertinimo pagal veido išraiškas skalė (žr. pav. viršuje), skirta 4 metų ir vyresniems vaikams. Vaikai pasirenka veidą vaizduojantį paveikslėlį, iliustruojantį jų patiriamo skausmo intensyvumą. Kiekvienas paveikslėlis yra susijęs su tam tikru skausmo lygmeniu, pradedant nuo besišypsančio veido – neskauda – ir baigiant verkiančio veido atvaizdu – stipriausias įmanomas skausmas.

atgal pirmyn