Nesudetinga vartoti

Ibustar® paprasta vartoti.

Prieš vartojimą buteliuką supurtykite.

1. Norėdami atidaryti buteliuką, nuspauskite kamštelį žemyn ir pasukite jį nurodyta kryptimi. 2. Į buteliuką įstumkite švirkštą geriamajam tirpalui.
3. Laikydami švirkštą buteliuke apverskite buteliuką dugnu aukštyn ir atsargiai patraukite stūmoklį iki reikalingos žymės. 4. Atverskite buteliuką į vertikalią vpadėtį ir atsargiai pasukdami ištraukite švirkštą.

Kad vaikas prarytų sirupą, švirkšto galą įdėkite vaikui į burną ir stūmoklį lėtai stumkite cilindru. Stūmoklį stumkite tokiu greičiu, koks atitinka vaiko rijimo gebėjimus. Panaudoję geriamąjį švirkštą, jo dalis nuplaukite šiltu vandeniu, nusausinkite. Geriamąjį švirkštą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

atgal pirmyn